Närvaro

09.11.2020

Vad är Närvaro för mig och hur kan man få en bra närvaro? 

När jag tänker på närvaro så ser jag framför mig....
 * Ett sinne i harmoni utan bekymmer. 
 * När man har närvaro så kan man helt existera i nuet utan att ha förväntningar,
inga förutfattade tankar eller idéer.
* Man är i kontakt med källan och flödet, det som man kan kalla att vara i alignment.
* Man är i sitt hjärta och inte i huvudet. 
* I fullständig närvaro har man full tillgång till alla sinnen och uppfattar allt som händer omkring en i ett stilla iakttagandet. 
* Med närvaro kan man också ta emot av det som finns runtomkring, man kan insupa alla färger, nyanser och ljud och upplevelser.
* Med närvaro får vi tillgång till vårt kreativa sinne och vår fulla potential.
* Med närvaro kan fokusera på det som är framför oss och det som är viktigt att ta tag i.

Men det är inte så lätt att vara där eller hur?
Det som kan hindra oss från att vara i fullständig närvaro är ett oroligt sinne som tex är bekymrat av livets prövningar eller något som man är orolig för ska hända. Har ni tänkt på att man kan bli som i ett vakuum när man är i sina grubbleritankar, inte mycket man tar in av omvärlden just då.
Då är man inte i nuet, man är antingen i dåtid och grubblar över något som hänt eller så är man i framtid och oroar sig för vad som kommer. Det som redan hänt har hänt och kommer inte tillbaka. Det som kommer är ännu osett och därför så kan det vara så att vi grubblar i onödan. Det vi faktiskt bara kan vara säker på är nuet och det är nuet vi verkligen bara har. (Eckhart Tolle har mycket bra beskrivningar på det i sin bok - Lev livet fullt ut.)

Hur det var för mig
Innan jag kom i kontakt med Reiki för 3 år sedan så hade jag allt annat än närvaro. Jag var helt uppe i mitt huvud med tankar och grubblerier. Med Reiki och den helande livsenergin så har jag kunnat komma till djupavslappning där mitt sinne har får vila och återhämta sig och det har gjort att mina grubblerier minskat. När jag började utbilda mig inom Reiki 2018 så började jag använda Reiki på mig själv så ofta jag kunde och det är nästan ofattbart idag att tänka tillbaka på hur det var utan Reiki. Hur livet skulle se ut utan Reiki vågar jag nästan inte tänka på. Visst, jag är bara människa och ibland kommer såklart stunder då jag är mer i huvudet än i hjärtat och därmed inte i flödet, men skillnaden nu är att jag med redskapet Reiki kan snabbt komma tillbaka. Jag önskar verkligen att fler får ta del av Reiki. Reiki är så läkande och välgörande, med det inre lugn som man får av Reiki så är vi i vår fulla kraft och potential och vem vet vad vi kan åstadkomma då. 

Reiki hjälper oss bland annat med:
* Sätta oss i kontakt med vårt högre jag så att vi kan ta beslut med vår egen vägledning.
* Hjälper oss att komma till ett inre lugn där bekymmer inte stressar oss på samma sätt och vi kan tänka klart.
* Bjuder in dem bästa lösningarna och det högsta bästa för alla inblandade vilket gör att mirakulösa lösningar blir tillgängliga. 
* Hjälper oss att vara i hjärtat och inte i huvudet, vilket gör att vi är i flöde och har tillgång till vår egen röst och sanning, vår egen själsenergi får utrymme att visa oss vägen.

Närvaro i nuet...!

P.S Kika in på mina social medier, Facebook och Instagram för uppdateringar! 
Du hittar mig med namnet: Ulrika Holma - Ulma Higher Mind

Med varma hälsningar
/Ulrika