GDPR - INTEGRITETSPOLICY 

Denna policy uppdaterades senast 2019-10-05

Ulma Higher Mind är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Personuppgifter behandlas enligt följande

Personuppgifter som vi samlar

Personuppgifter tas emot i huvudsak via mail på webbplatsen. Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress är uppgifter som kunder kan bli ombedd att lämna i kontakt med Ulma Higher Mind

Personuppgifter används till

Personuppgifter som lämnats till Ulma Higher Mind används i huvudsak för att boka tjänster och administrera bokningar.  Uppgifterna kan även användas till att ge riktad information och/eller erbjudanden.

Din information

Ulma Higher Mind överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som samlats in via Ulma Higher Mind om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärd som efterfrågas av dig. 
Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polis eller Skatteverket.
Personuppgifter som inte idientifieras personliga kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Din information skyddas genom

För att upprättahålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information genom webbplatsen. Särskilda rutiner finns för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden.

Din rätt är alltid att kunna begära ändring eller radering av dina personuppgifter. Kontakta Ulma Higher Mind via mail för att göra en begäran.