FÖR DJUR

Här kan du läsa mer om healing för djur och djurkommunikation.


REIKIBEHANDLING/HEALINGBEHANDLING

Reiki kan hjälpa djuret med smärta, stress och rädslor, reiki löser upp mentala spänningar och verkar lugnande.
Reiki kan med fördel användas som komplementbehandling i samband med rehabilitering eller annat tillfrisknande för att påskynda läkning genom att stärka kroppens egna naturliga läkeprocesser. Reiki ersätter inte veterinärvård-Vid allvarlig sjukdom är det veterinär som ska tillkallas. Misstänker du att ditt djur är skadat, har ont eller lider av sjukdom, kontakta alltid veterinär för rådgivning och eventuell behandling i första hand.


När ditt djur får reikihealing:

Djur är väldigt mottagliga för reiki och drar stora fördelar av behandlingen, det är så naturligt för djur. Till djur har jag en lokal i Karlsvik, Luleå men för större djur besöker jag gärna djuret i sitt hem /Stall. För vissa djur som inte vill bli rörda kan det vara bättre med distansbehandling. För andra så behandlar jag genom handpåläggning. Djuren visar ofta väldigt tydligt att dom blir avslappnade under behandlingen. Efter behandlingen kan djuret behöva vila och ha fri tillgång till vatten. Planera ingen större fysisk aktivitet just efter.
Reikibehandling kan med fördel kombineras med djurkommunikation.
Skicka gärna ett mail vid frågor eller för att boka behandling:


DJURKOMMUNIKATION

Djuren har ofta en stor längtan efter att bli förståd och djurägare vill ofta förstå sitt djur bättre. Genom telepati kan jag kommunicera med djuren och förmedla samtalet till djurägaren. Därigenom kan en djupare relation och förståelse byggas upp. Telepati är ett språk som alla kan lära sig och som människan använde sig av ursprungligen och handlar om att läsa och tolka energier. Man behöver lära sig att stilla sitt inre för att kunna uppfatta när djurets vibrationer och energier. Energierna uppfattas av min kropp och tolkas genom min erfarenhet så att jag kan sätta dem i sammanhang genom känslor, fysiska sensationer, bilder och ord. Djuren skickar inte rena ord utan det är mitt sinne som tolkar energierna. Min uppgift är att tolka informationen och därmed vara en länk på energiplan mellan människa och djur.

När ska vi använda djurkommunikation/Djurkommunikatörer?
• Djurkommunikation hjälper oss att förstå djuren bättre och deras behov och kunna förstå vad dem önskar i livet.
• Djurkommunikatörer kan hjälpa till att identifiera fysiska skador eller fysiska symptomer utifrån djurets perspektiv så att veterinären kan lättare förstå symptomen och vad djuret behöver för vård . Obs vi ställer inga diagnoser.
• Djurkommunikation kan vara bra vid att förstå bakomliggande orsaker i djurs beteende vid problem eller stress.
• Vid fall där ditt djur ska genomgå operation eller lång rehabilitering, hur skönt vore det inte då att kunna berätta för djuret varför allt detta händer djuret, det kan en djurkommunikatör hjälpa till med.
• Djurkommunikation skapar framförallt djupare och bättre relationer mellan människa och djur. 


När ditt djur får Djurkommunikation:

Djurkommuniaktion handlar om att tolka energi genom telepati. Jag får till mig bilder ,ord, känslor och förnimmelser som jag tolkar och lägger i sammanhang. Med fördel kan djurägaren delta i att lägga pusselbitarna i sitt rätta sammanhang. Kommunikation med djur kan ske både på distans och genom en träff i min lokal i Karlsvik, Luleå eller i djurets hem/stall. Djurkommunikation kan öppna upp en djupare relation mellan djurägare och djur. Kanske vill du veta hur ni ska förstå varandra bättre eller hur du och din hund/häst kan prestera bättre i samförstånd. Kommunikationen sker alltid på djurens villkor.
Djurkommunikation kan med fördel kombineras med reikibehandling.


Skicka gärna ett mail vid frågor eller för att boka behandling: