Reiki, Healing,
Coaching/Esoterisk rådgivning
& Djurkommunikation

Ulrika Holma
ULMA HIGHER MIND

- Since 2019 -


MED INRE KONTAKT,
INRE LUGN OCH FRIGJORD
INRE GLÖD
KAN DU NÅ DIN
GLIMMANDE FULLA POTENTIAL 

Ulma betyder glöda, glimma 

Med företaget Ulma Higher Mind vill jag hjälpa människor att hitta sitt inre lugn, frigöra sin inre glöd och glimma i sin fulla potential. När man släpper taget genom reikins helande kraft om det som tynger, oroar och smärtar frigörs energin, vibrationen höjs och man får tillgång till sin fulla potential. Vi är alla perfekta i vår renaste form  men livet kan vara en väg kantat av utmaningar som ger oss törnar och därmed inre sår och blockeringar, det begränsar oss på vår väg framåt. I vissa fall blir vi till och med hämmade av karmiska orsaker som vi inte själv har kunnat skapa i detta liv. Reikienergin hjälper dig på vägen framåt, fri från begränsningar. Jag vill hjälpa människor att sätta sig i kontakt med sig själv och det högre medvetandet, det man även kallar det "högre jaget". För när man hittar kontakten med sitt inre och det inre lugnet, är det lättare att "höra" sin egen inre vägledning i livet.  - Det är då du kan gå på din sanna väg som gör att du kan leva det liv du innerst inne drömmer om.

Vad kan du uppnå när du ger dig själv dom
högsta bästa förutsättningarna att  finna det och som Oprah Winfrey säger så fint, "som är ditt
högsta, sanna uttryck och plattform för den du är som människa."
Det är spännnade!

För dig

REIKIBEHANDLING


Den djupavslappning som Reiki ger hjälper kroppen att läka sig själv på ett naturligt sätt. Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak. Värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, löser upp spänningar och frigör det som är grundorsaken. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem och sedan släppa taget om dem. Reikienergin bjuder in det högsta bästa för alla inblandade och "prioriterar" det du just nu behöver mest i denna stund helt av sig själv och kan inte skada. Vägledningen under reikibehandlingen hjälper dig på vägen, med ett fågelperspektiv på ditt liv kan du hålla fokus på rätt sak. Vi hjälper dig att hitta din inre röst och din inre skapandekraft som blir till ditt eget navigationssytem till ditt drömliv. Reiki som är ren livsenergi hjälper människor att helas på det sätt som är det högsta bästa för just den individen utan att kantas av behandlarens egen intention eller tillkortakommanden. 

Reiki är även bra för dig som är gravid och nybliven mamma. Det sker stora förändringar i kropp och sinne både under graviditeten men även som nybliven förälder. Sömnlösheten kan ta på krafterna. Reiki kan hjälpa till med en stund för att stanna och tillåta kropp och sinne hitta lugnet i ett djupt avslappnat tillstånd där kropp och sinne kan stärkas och läkas på ett naturligt sätt. Reiki hjälper dig helt utan risker med att fylla på energiresurserna för ert högsta bästa och ni kan fokusera på att vara den bästa föräldern.

Reiki är ett effektivt hjälpmedel vid rehabilitering av konstaterade skador, muskelspänningar och tex i efterbehandlingen av operationer, där reikienergin hjälper till med att stärka upp läkningen, men även vid trauma och chock som kroppen får vid fysisk påverkan.
Sömnlöshet är en annan sak som reiki kan hjälpa till med. 

Är man allvarligt sjuk behöver man uppsöka läkare, reiki ersätter inte sjukvården utan är ett komplement vid rehabilitering och stödjer kroppens egna
naturliga läkeprocesser av kropp och själ. 

Reiki kan hjälpa dig med:
• Hjälpa dig att hitta ditt inre lugn och välmående.
• Vara i läget av djupavslappning. 
• Hjälpa till med positiv utveckling i det fysiska, mentala, emotionella, själsliga och andliga.  
• Hjälpa dig att släppa inre blockeringar. 
• Ökar och stärka ditt energiflöde.
• Hitta din egen inre röst och vägledning.
• Hjälpa dig släppa stress, ångest, sorg, oro och spänningar.
• Frigöra känslor, så de kommer upp till ytan och medvetandet för att sedan kunna släppa taget.
• Tänka mer klart och frigöra din inre kraft genom det inre lugnet.
• Balansera kroppens energier.
• Naturligt läkande av utsida och insida.
• Hjälpa med sömnlöshet.
• Hjälpa dig som är gravid.
• Boosta kreativitet.
• Lindra fysisk smärta och spända muskler. 


Reiki grundprinciperna, som är otroligt fina
och ett tips på vibrationshöjande affirmationer att starta dagen med:
Bara för idag...
* ... ska jag släppa min ilska
* ... ska jag släppa min oro
* ... ska jag känna tacksamhet
* ... ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
* ... ska jag vara vänlig mot alla jag möter
 COACHING
HIGHER MIND

Det som är bland det bästa med jobbet att coacha människor på deras livsväg är just att man får träffa och samtala med så fina och härliga människor. Det värmer och berör när man kan hjälpa människor med budskap som både ger insikter, glädje, motivation och goda råd på vägen. Andlighet är kärlek! 

Vad tänker, känner och upplever djuren...

För djur

REIKIBEHANDLING 

Reiki kan hjälpa djuret med smärta, stress och rädslor, reiki löser upp mentala spänningar och verkar lugnande. 
Reiki kan med fördel användas som komplementbehandling i samband med rehabilitering eller annat tillfrisknande för att påskynda läkning genom att stärka kroppens egna naturliga läkeprocesser. Reiki ersätter inte veterinärvård-Vid allvarlig sjukdom är det veterinär som ska tillkallas. Misstänker du att ditt djur är skadat, har ont eller lider av sjukdom, kontakta alltid veterinär för rådgivning och eventuell behandling i första hand.

DJURKOMMUNIKATION


Djuren har ofta en stor längtan efter att bli förståd och djurägare vill ofta förstå sitt djur bättre. Genom telepati kan jag kommunicera med djuren och förmedla samtalet till djurägaren. Därigenom kan en djupare relation och förståelse byggas upp. Telepati är ett språk som alla kan lära sig och som människan använde sig av ursprungligen och handlar om att läsa och tolka energier.  Man behöver lära sig att stilla sitt inre för att kunna uppfatta när djurets vibrationer och energier. Energierna uppfattas av min kropp och tolkas genom min erfarenhet så att jag kan sätta dem i sammanhang genom känslor, fysiska sensationer, bilder och ord. Djuren skickar inte rena ord utan det är mitt sinne som tolkar energierna. Min uppgift är att tolka informationen och därmed vara en länk på energiplan mellan människa och djur.

När ska vi använda djurkommunikation/Djurkommunikatörer? 
• Djurkommunikation hjälper oss att förstå djuren bättre och deras behov och kunna förstå vad dem önskar i livet.
• Djurkommunikatörer kan hjälpa till att identifiera fysiska skador eller fysiska symptomer utifrån djurets perspektiv så att veterinären kan lättare förstå symptomen och vad djuret behöver för vård . Obs vi ställer inga diagnoser.
• Djurkommunikation kan vara bra vid att förstå bakomliggande orsaker i djurs beteende vid problem eller stress.
• Vid fall där ditt djur ska genomgå operation eller lång rehabilitering, hur skönt vore det inte då att kunna berätta för djuret varför allt detta händer djuret, det kan en djurkommunikatör hjälpa till med.
• Djurkommunikation skapar framförallt djupare och bättre relationer mellan människa och djur.